ELRÅDGIVNING

Hur viktig är elen för ditt företag? Förmodligen mer eller mindre avgörande för företags dagliga drift. Visste du att 25% av Sveriges företag idag betalar över snitt för sitt elpris? Detta under samma tidsepok då elpriset är historiskt lågt.

Ovanstående ekvation kan vara svår att greppa men det finns ett enkelt sätt att förklara det på. Företagen betalar för sin el och är nöjda då man inte har förståelse för marknaden.

Det ska vara lätt med el, man ska som företag kunna betala elen och veta om att vi har det elavtal som lämpar sig bäst för vårt företag. Ni som företag ska kunna fokusera på er verksamhet medan vi ordnar med ett skräddarsytt avtal för ert bolag. Vi hjälper er att se över er elförbrukning och gör en analys efter ert företags förbrukning.

SME Solutions har lång gedigen erfarenhet av elupphandling oavsett om ert företag vill främja miljön genom grön el eller söker efter marknadens bästa priser. SME Solutions hjälper ert företag med säker och trygg elförsörjning. Detta gör vi genom att skräddarsy tre olika paket utifrån era behov och användning.

Spotpris
-marknadens följetång

Med spotpris avtal får ert företag el till den kostnad som marknadspriset just nu är. Går marknadspriset ner så går också ert företags elpris ner.

Fast elpris
-trygghetsavtalet

Avtalet där ni som företag redan innan avtalets start kan budgetera över vad ni kommer att betala för i elkostnad under avtalets gång. Ni skyddar därmed företaget mot överraskande kostnader.

Vet du inte vad som passar ert företag?

HELHETSLÖSNING

PERSONLIG SÄLJARE | TELEFONILÖSNING | HÅRDVARA  INSTALLATION | UPPFÖLJNING | SERVICE